Mei 2021:

Vorig jaar (2020) was het jaar dat door de Corona uitbraak de jaarmarkt geen doorgang kon vinden.

Hopelijk kunnen we als inwoners van Steenbergen en omstreken dit jaar wel genieten van de geweldig jaarmarkt festiviteiten, ik/wij gaan er wel vanuit en hopen jullie te ontmoeten om de jaarmarkt die normaal gesproken in het eerste volle weekend van september wordt gehouden.

Het is nu nog even afwachten wat er verder wordt besproken en afgesproken qua maatregelen.


Tijdens de jaarmarkt in het eerste volle weekend (8 en 9)september hebben wij als stadsraad een kleine enquête gehouden.
Wij hebben hiervan de uitkomsten op een rijtje gezet en gaan in de komende bijeenkomst van de stadsraad Steenbergen overleggen
welke punten we naar de gemeente gaan communiceren.

Specificatie;  Zaterdag/zondag, 8/9 september 2018 Jaarmarkt enquête. 

01+ 02 Hoe is de voorlichting van gemeente Steenbergen.?

- informatie is niet altijd logisch van opbouw, bijv. bij vergunning wel of niet asbestverwijdering.

- appen en bellen met gemeente lukt goed. Maar het “probleem” wordt niets aan gedaan.

- info van gemeente in Steenbergse bode, fb en site 

03 Hoe verkeersveilig is volgens u onze gemeente? 

- Wipstraat is een racebaan

- onduidelijke verkeerssituaties in Stb.

- te hard rijden in centrum

- geen rondweg- bij fietsersbrug staan geen borden

- Burgemeester van Loonstraat is erg onveilig. Vooral voor fietsers.  8x

- kruising Kade is onduidelijke verkeerssituatie 3x

- Kaaistraat gevaarlijk per fiets

- Oudlandsestraat is een racebaan en er is (te) veel vrachtverkeer

- Binnenvest te hard rijden. Verkeersdrempel nodig

- snelle inventarisatie van verkeerssituatie in Stb

04 Speelt de gemeente voldoende in op toekomstige vergrijzing?

- te weinig levensloopbestendige woningen 3x

- te weinig geschikte woonruimte voor ouderen 3x

05 Hoe ervaart u het onderhoud van het openbaar groen?

- veel onkruid bij fietspad Wipstraat

- veel onkruid in Noord

- onkruidbestrijding te laat en verslechterd

- stoommachine werkt niet

- meer bladkorven op Solmsbolwerk

- Oosthavendijk heeft minimaal groen. Te vroeg gemaaid aan waterkant en slecht voor milieu. - beschermde planten aan waterkant worden verwijderd.

- Groen op industrieterrein wordt gemaaid i.p.v. geschoffeld

- rotondes verfraaien

06 Hoe schoon is Steenbergen?

- veel zwerfvuil 3x

- veel peuken in centrum

- olie in de Vliet

- hondenpoep is probleem; meer zakjes verstrekken.

07 hoe leefbaar is Steenbergen?

- Politie is slecht bereikbaar

- veel fietspaden en trottoirs zijn verzakt

- slechte bestrating en overhangende takken

- meer parkeerruimte in de wijken

- meer fietspaden, o.a. naar Kruisland

- bestrating in Seringenlaan is slecht

08 Hoe ervaart u WMO?

- meer soepelheid gewenst bij toewijzing voorzieningen

- mevr. Jongenelen is erg klantvriendelijk (deze melding op speciaal verzoek).

09 Hoe bevalt nieuwe afvalscheidingssysteem?

- te grote bakken

- te ver van container 2x

- scheiden is prima maar er zijn andere oplossingen mogelijk

- te duur

- stinkende ondergrondse containers

- graag ook blik scheiden.

11 Worden er voldoende woningen gebouwd in Stb?

- te weinig starterswoningen beschikbaar 3x

- te weinig sociale huurwoningen 2x

- er wordt te veel gebouwd wat ten koste gaat van groen en speelgelegenheden

- er worden te dure nieuwbouwwoningen gebouwd

- meer betaalbare woningen

12 Hoe bereikbaar is de gemeente d.m.v. openbaar vervoer?

- te weinig bussen in de avond

- treinstation gewenst

- bushalte in Kaaistraat

14 Verzilting Zoommeer

- door waterleiding vanaf de Mark aan te leggen, blijft er zoetwater beschikbaar.

13 Wat mist u in Stb en heeft u suggesties?

- collectief zonnedak

- winkels in binnenstad houden 3x

- lagere huurprijs winkelpanden

- Keurslager in stad

- meer verscheidenheid aan winkels2x

- Action in Stb 2x

- middenstand heeft te veel invloed

- meer eenheid onder de ondernemers

- feestverlichting centrum deugt niet

- ruime horecatijden veranderen

- op kaaistraat 44 wordt vaak tegen deur geürineerd

- meer handhaving en toezicht vooral in weekend 2x

- kinderactiviteiten, vooral in vakantie

- voorzieningen voor kinderen bijv. kinderboerderij

- meer voorzieningen voor jongeren. Bijv. game-café, snooker

- sportkooi in verschillende wijken

- sportclubs moeten meer ondersteunt/ gepromoot worden door gemeente

- nieuwe en schone kleedruimtes bij VV Steenbergen

- verbetering jeugd- en ouderenzorg

- meer kracht van de gemeente

- oude pand van Bezooien Olmendreef afbreken.

 

                        Hier onder het aantal punten wat is gegeven:


Jaarmarkt 2017.

Het eerste volle weekend van september 2017 zit er weer op. Dus ook de jaarmarkt is weer voorbij.

Alle reacties op een rijtje zettende kom ik tot de conclusie dat het voor alle partijen een fijn weekend is geweest, dit mede door het mooie weer maar ook, en zeker niet in de laatste plaats, de inzet van heel veel mensen die hun ding hebben gedaan, zowel zichtbaar als achter de schermen.

Voor de stadsraadSteenbergen, die herkenbaar aanwezig waren op deze jaarmarkt, is het ook een weekend geweest waarin er heel veel informatie d.m.v. gesprekken met bezoekers, is verworven. Denk hierbij o.a. aan: veiligheid, verkeer (denk hierbij b.v. aan de Burg. v. Loonstraat), contacten/communicatie met de gemeente Steenbergen, het centrum van Steenbergen (winkelcentrum) en de verkeersongemakken  die hier zijn, de wateroverlast in Steenbergen Zuid, onkruid bestrijding in heel Steenbergen en zo zijn er heel veel dingen besproken waar de inwoner van Steenbergen tegen aan loop en ontevreden over is. 

Al met al zijn er een aantal gesprekken geweest waarin het een en ander is geuit maar over het algemeen wel realistisch en waarin ook de nieuwsgierigheid is opgewekt omtrent het hoe en wat van de stadsraadSteenbergen.

Al met al is het afgelopen weekend een leerzaam weekend geweest waarin er voor de stadsraadSteenbergen veel duidelijk is geworden.

In de volgende bijeenkomst van de stadsraad Steenbergen zal zeker een aantal punten besproken gaan worden waar we misschien mee aan de slag kunnen.